Sworld Goods - Good from within
+84 965 396 306 | sworld.goods@gmail.com

Trashrine 1

169.000

““Tụi đồ nhựa công nhận sướng ghê”, mình đã nghĩ như vậy đó.
Vì sao ư?
Thứ nhất, chúng sống lâu ghê gớm. Chúng có thể tồn tại đến cả nghìn năm mới bị phân hủy, ấy thế mà con người chỉ có thể sống trung bình 80 năm.

Thứ hai, chúng được chu du khắp mọi nơi, hết sông này biển nọ, thậm chí còn được khám phá cả dạ dày của các loài động vật nữa. Còn “du lịch” đôi với chúng ta vẫn là một từ xa xỉ.

Thứ ba, 50% đồ nhựa chỉ phải “làm việc” một lần (= được dùng một lần), thậm chí anh túi nhựa trung bình chỉ phải làm việc 12 phút thôi, sau đó là được nghỉ hưu luôn. Còn hãy nhìn chúng ta xem, trung bình chúng ta phải làm việc tới khoảng 40 năm lận.

Thế đấy,

Thứ nhất, chúng phải “làm việc ít hơn chúng ta
Nhựa không hoàn toàn biến mất, chúng chỉ bị phân rã ra thành các vi nhựa và âm thầm “chu du” khắc mọi nơi: từ nguồn nước, đất đai cho đến cơ thể các loài động vật. Và rất có thể những đồ nhựa mà chúng ta vứt rồi sẽ quay trở lại nằm trên bàn ăn của chúng ta, thậm chí con cháu chúng ta.
Hãy cùng xem những rác thải sau mất bao lâu để phân hủy nhé!

Bây giờ hãy hướng mắt sang bên phải, bạn có nhìn thấy bàn tay kia không, theo bạn bàn tay đó sẽ thả chiếc túi đó xuống biển hay chính bàn tay đó vừa vớt rác thác nhựa lên từ biển? Hãy tưởng tượng đó là bàn tay của các bạn, các bạn sẽ

SKU: SUNDAK02 Category: Tags: , , , , ,

Description

““Tụi đồ nhựa công nhận sướng ghê”, mình đã nghĩ như vậy đó.
Vì sao ư?
Thứ nhất, chúng sống lâu ghê gớm. Chúng có thể tồn tại đến cả nghìn năm mới bị phân hủy, ấy thế mà con người chỉ có thể sống trung bình 80 năm.

Thứ hai, chúng được chu du khắp mọi nơi, hết sông này biển nọ, thậm chí còn được khám phá cả dạ dày của các loài động vật nữa. Còn “du lịch” đôi với chúng ta vẫn là một từ xa xỉ.

Thứ ba, 50% đồ nhựa chỉ phải “làm việc” một lần (= được dùng một lần), thậm chí anh túi nhựa trung bình chỉ phải làm việc 12 phút thôi, sau đó là được nghỉ hưu luôn. Còn hãy nhìn chúng ta xem, trung bình chúng ta phải làm việc tới khoảng 40 năm lận.

Thế đấy,

Thứ nhất, chúng phải “làm việc ít hơn chúng ta
Nhựa không hoàn toàn biến mất, chúng chỉ bị phân rã ra thành các vi nhựa và âm thầm “chu du” khắc mọi nơi: từ nguồn nước, đất đai cho đến cơ thể các loài động vật. Và rất có thể những đồ nhựa mà chúng ta vứt rồi sẽ quay trở lại nằm trên bàn ăn của chúng ta, thậm chí con cháu chúng ta.
Hãy cùng xem những rác thải sau mất bao lâu để phân hủy nhé!

Bây giờ hãy hướng mắt sang bên phải, bạn có nhìn thấy bàn tay kia không, theo bạn bàn tay đó sẽ thả chiếc túi đó xuống biển hay chính bàn tay đó vừa vớt rác thác nhựa lên từ biển? Hãy tưởng tượng đó là bàn tay của các bạn, các bạn sẽ

Size: 38x33cm

Chất liệu vải: Vải bố (Canvas)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trashrine 1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sworld Goods - Good from within
+84 965 396 306 | sworld.goods@gmail.com
×
Product added to cart

No products in the cart.