Sworld Goods - Good from within
+84 965 396 306 | sworld.goods@gmail.com

Về chúng tôi

Sworld Goods Là 1 trong những dự án của Sworld Việt Nam, mang trong mình sứ mệnh cung cấp các sản phẩm giáo dục với mục tiêu nâng cao nhận thức về môi trường, văn hoá và tinh thần công dân toàn cầu tích cực. Với tinh thần trách nhiệm xã hội của mình, mỗi sản phẩm bán ra, Sw sẽ trích 10% doanh thu để hỗ trợ những dự án nhằm phục vụ các dự án xã hội liên quan đến môi trường, giáo dục và phát triển kỹ năng

#Onyourshoulder

Là chiến dịch nâng cao nhận thức môi trường thông qua sản phẩm túi canvas được thiết kế dựa trên ý tưởng về các vấn đề trên cạn và dưới biển

#OnYourMindset

Chiến dịch về các sản phẩm giáo dục liên quan tới học tiếng Anh, phát triển kĩ năng và nâng cao nhận thức các vấn đề toàn cầu hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

#OnYourUnderstanding

Các sản phẩm mang tính đặc trưng văn hoá Việt nhằm thúc đẩy vẻ đẹp văn hoá Việt và lan toả giá trị văn hoá.

Sworld Goods - Good from within
+84 965 396 306 | sworld.goods@gmail.com
×
Product added to cart

No products in the cart.